תְעוּדָה

חברת דירוג אשראי AAA

חברת דירוג אשראי AAA

תעודת ארגוני הייטק

תעודת ארגוני הייטק

תעודת חברות של האגודה לקישוט אדריכלי דאליאן

תעודת חברות של האגודה לקישוט אדריכלי דאליאן

תעודת חבר של איגוד תעשיית החלב בסין

תעודת חבר של איגוד תעשיית החלב בסין

רישיון ייצור בטיחותי

רישיון ייצור בטיחותי

cer1

רישיון עסק של TEKMAX

ISO45001

ISO45001

ISO9001

ISO14001

ISO14001

ISO9001

cer2

תעודת הסמכה למפעל בנייה